Az alapítás  1920-22 (I. Blokk)

1., A Corvin Színház építészeti tervei /1920 - Bauer Emil építész/
  Szerkezeti terv /30x40 cm/ /Budapest Történeti Múzeum Kiscelli
                                Múzeuma, Térképtár/

Homlokzati terv. /30x40 cm/
1-es változat /Budapest Történeti Múzeum Kiscelli Múzeuma, Térképtár/
2-es változat /Mûvészeti Almanach 1922, Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, Folyóirattár/
Földszinti alaprajz /A Magyar Mérnök - és Építész Egylet Közleménye
                                    1922.  /LVI. kötet 50. szám
Emeleti alaprajz /A Magyar Mérnök - és Építész Egylet Közleménye
                                    1922. /LVI. kötet 50. szám
Kupolaterv.  A Magyar Mérnök - és Építész Egylet Közleménye 1922.
                                /LVI. kötet 50. szám/   2., Színházat építenek a Gschwindt telken  Nemzeti Újság, 1921. július 19. /Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, Folyóirattár/

3., A volt Gschwindt-féle telektömb beépítési terve és a Corvin Színház építésének története (Bauer Emil) A Magyar Mérnök - és Építész Egylet Közleménye, 1922. /LVI. kötet 50. szám/ /Országos Széchenyi Könyvtár Folyóiratgyûjteménye/
  A Corvin színház épülete. (Szobrokat, reliefeket Ney Simon készítette)
Nézõtér - (Vetítõfelület: 7 x 6 m, színpad mérete: 12 m széles, 7,5 m magas, vetítõtávolság: 31 m. A zenekar 60 személy befogadására alkalmas.)
  4., Egy angol mûépítész a Corvin Színházról (H.J.) Revû, 1922. december 14. /Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, Folyóirattár/

5., A Corvin Színház épülete Revû, 1922. november 21-i száma /Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, Folyóirattár/ 
 
6., Alapítási tervezet és aláírási íve 1920. okt. 19. / Függelék a Corvin M. Rt. alapítási tervezetéhez / /Budapest Fõváros Levéltára, Budapesti Királyi Törvényszék Cégbíróságának iratai VII. 2.e., Cg. 14 429 Corvin Mozgóképszínház Rt. (Társas cégek jegyzéke)

7., A Corvin Mozgóképszínház Rt. 1920. október 21-én megtartott alakuló közgyûlésének jegyzõkönyve /Budapest Fõváros Levéltára, Budapesti Királyi Törvényszék Cégbíróságának iratai VII. 2.e., Cg. 14 429 Corvin Mozgóképszínház Rt. (Társas cégek jegyzéke)

8. A Corvin Mozgóképszínház alakuló közgyûlésének jelenléti íve, 1920. október 21. Budapest Fõváros Levéltára, Budapesti Királyi Törvényszék Cégbíróságának iratai VII. 2.e., Cg. 14 429 Corvin Mozgóképszínház Rt. (Társas cégek jegyzéke)
 
9., Az új kulturpalota (Sas Ede) Színházi élet, 1922. 48. szám  /Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, Folyóirattár/