A Szociáldemokrata párt és a Corvin -
az orosz fennhatóság alatt
1945-1955(VI. Blokk)

1., A Corvin Mozgóképszínház Rt. ideiglenes nyitási engedélye, 1945. február 9. /Politikatörténeti Intézet Levéltára, Szocdem Párt Fõtitkárság iratai, 283fond 10csop./360 õrz.egys./

2., Verõ Sándor felelõs üzemvezetõhelyettes kinevezése a Corvin Mozgóképszínház Rt.-ben, 1945. február 12. / Politikatörténeti Intézet Levéltára, Szocdem Párt Fõtitkárságának iratai, 283f 10cs./360õ.e./

3., Jelentés a Corvin Mozgóképszínház Rt. tulajdonjogának rendezése ügyében, 1946. április 18. / Politikatörténeti Intézet Levéltára, Szocdem Párt Fõtitkárságának iratai, 283f 10cs./360õ.e./

4., Orient Filmipari Rt. Moziosztályának beszámolója Szakasits Árpádnak a Szocdem Párt fõtitkárának, a mozik felújításáról, 1947. január 27. /Politikatörténeti Intézet Levéltára, Szocdem Párt Fõtitkárságának iratai, 283f 10cs. /360õ.e./

5., A Corvin Mozgóképszínház Rt. és az Orient Rt. közötti szóbeli egyesség jegyzõkönyve a filmszínház bérleti jogára, valamint az Orient Rt. tulajdonát képezõ felszerelési tárgyak megosztására vonatkozóan, 1947. július 1. /Politikatörténeti Intézet Levéltára, Szocdem Párt Fõtitkárságának iratai, 283f 10cs./360õ.e./

6., A Corvin Mozgóképszínház Rt. üzleti leltára, 1947. január 1. /Budapest Fõváros Levéltára, a., Budapesti Királyi Törvényszék Cégbíróságának iratai VII. 2.e., Cg. 14 429 Corvin Mozgóképszínház Rt. (Társas cégek jegyzéke)

7., Memorandum a belügyminiszterhez a mozik pártok közötti megosztása tárgyában, 1945. május 30. /Politikatörténeti Intézet Levéltára, Magyar Kommunista Párt Sajtó Osztály iratai, 274f. 23cs./ 22 õ.e./

1. lap
2. lap
3. lap

8., Szakértõi vélemény a Corvin Mozgóképszínház Rt. berendezésérõl készült - és a Szovjetunió Vagyonkezelõ Hivatalának átadott - leltári jegyzékrõl, 1947. július 14. /Politikatörténeti Intézet Levéltára, Szocdem Párt. Fõtitkárság iratai, 283 fond 10 csop./360 õrz. egys./

9., Az Orient Filmipari Rt. Moziosztályának értesítése a Szocdem. Párt Fõtitkárságának a Corvin Mozgóképszínház Rt. Szovjet Vagyonkezelõ Hivatalnak történõ átadása tárgyában, 1947. szeptember 20. /Politikatörténeti Intézet Levéltára, Szocdem Párt Fõtitkárságának iratai, 283f. 10cs./360õ.e./

10., Az Igazságügyminiszter értesítése a pénzügyminiszternek a potsdami értekezlet határozatainak végrehajtása tárgyában, 1947. október 1. /Magyar Országos Levéltár, Külügyminisztrium. Tük . Magyar-szovjet kapcsolatok szigorúan titkos iratai, MOL-XIX-J-1-j 31.doboz/

11., Orient Filmipari Rt. Moziosztályának értesítése Marosán Györgynek, a Szocdem. Párt fõtitkárhelyettesének a Corvin Mozgóképszínház Rt. Szovjet Vagyonkezelõ Hivatalnak történõ átadása tárgyában, 1947. október 24. /Politikatörténeti Intézet Levéltára, Szocdem. Párt Fõtitkárságának iratai, 283f. 10cs./360õ.e./

12., A Corvin Mozgóképszínház Rt. 1947. november 17-én megtartott évi rendkívüli közgyûlésének jegyzõkönyve /Budapest Fõváros Levéltára, a., Budapesti Királyi Törvényszék Cégbíróságának iratai VII. 2.e., Cg. 14 429 Corvin Mozgóképszínház Rt. (Társas cégek jegyzéke)

13., A Corvin Mozgóképszínház Rt. 1948. augusztus 24-i igazgatói beszámolója /Budapest Fõváros Levéltára, Budapesti Királyi Törvényszék Cégbíróságának iratai VII. 2.e., Cg. 14 429 Corvin Mozgóképszínház Rt. (Társas cégek jegyzéke)

14., Sztálin - Lenin portrét (idézetet) ábrázoló szovjet filmpropaganda 1919-49 /Országos Széchenyi Könyvtár, Plakát- és Aprónyomtatványtár/

15., Szovjet Film Hete címmel elõadás tervezet, 1950-es évek /Országos Széchenyi Könyvtár, Plakát- és Aprónyomtatványtár/

16., Mozgóképüzemi Nemzeti Vállalat értesítése a Népmûvelési Minisztérium Ellenõrzési osztályának az 1951-ben forgalmazott játékfilmek számára vonatkozóan, 1952. január 11. /Magyar Országos Levéltár Népmûv. Min. Ált. Iratok, Filmügyek, MOL-XIX-I-3-a, 243. doboz/

17., Szórólapok /OSZK Plakát- és Aprónyomtatvány/

Felhõk titánja 1950-es évek
Filmfaliújság 1952

18., A Szovjetunió a magyar állam tulajdonába adta az Uránia és Corvin filmszínházakat Mozi, 1955. május 21. /Országos Széchenyi Könyvtár, Folyóirattár/

19., Cégszöveglap részlet a Corvin Mozgóképszínház Rt. államosításáról, 1955. május 16. /Budapest Fõváros Levéltára, Budapesti Királyi Törvényszék Cégbíróságának iratai VII. 2.e., Cg. 14 429 Corvin Mozgóképszínház Rt. (Társas cégek jegyzéke) ÜSZ: 40 040/