A "modernizálás" útján  1960-1975(VIII. Blokk)

1., Nem vagyunk mi angyalok nevû leánybrigád a Corvin elõtt, 1962
 /MTI Fotóarchívum/

2., Mûvelõdésügyi Minisztérium Filmfõigazgatóságának feljegyzése a MM. Pénzügyi Fõosztálya részére a 70 mm-es filmek vetítésérõl, 1967. márc. 13. /Magyar Országos Levéltár, Filmfõigazgatóság iratai, MOL-XIX-I-22 117. doboz/

3., A Mûvelõdésügyi Minisztérium Filmfõigazgatóságának feljegyzése az Országos Árhivatal részére a Corvin Filmszínházban megvalósítandó 70 mm-es filmvetítésrõl, 1967. március 14. /Magyar Országos Levéltár, Filmfõigazgatóság iratai, MOL-XIX-I-22 117. doboz/

4., A 70 mm-es panoráma-szélesvásznú Corvin Filmszínház,1968  /Országos Széchenyi Könyvtár, Plakát- és Aprónyomtatványtár/

5., TODD-AO Esti Hírlap, 1967. február 16. /Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, Folyóirattár/

6.,Corvin mozi nézõterérõl készült alaprajz /Budapesti Mozitörténeti Gyûjtemény - Tabán mozi - Budapest Film Fõmérnökség/

I. részlet
II. részlet

7., Hattyúk tava a Corvinban  1968 /Országos Széchenyi Könyvtár, Plakát- és Aprónyomtatványtár/

8., Duplaszéles a Corvin mozi Esti Hírlap, 1967. márc. 14.

9., Az 1960-as évek vége körül készült fotók / Budapesti Mozitörténeti Gyûjtemény-Tabán mozi - Budapest Film Fõmérnökség/

nézõtér
vetítõhelyiség - gépész

10, A VIII. ker. moziüzemek pártszervezetének beszámolója az 1975. évi munkáról  /Magyar Országos Levéltár MDP-MSZMP iratok Osztálya, MSZMP Bp. VIII. ker. Bizottság alapszervei, M-Bp. 13. fond-436õ.e. 1976./

1. lap
2. lap

11., Hívnak a moziba. (Dolecsko Kornélia) Népszabadság, 1978. augusztus 27. sz. /Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, Folyóirattár/
12., Önzetlen jegyüzér. (b.i.) Esti Hírlap, 1981. augusztus 22.. /Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, Folyóirattár/

13., Fotók a filmszínházról a 70-es évek végén /Budapesti Mozitörténeti Gyûjtemény - Tabán mozi, Vékás Magdolna fotói/

1. Ben Hur külsõ dekoráció
2. elõtér
3. ruhatár
4. kávégép

14., Más mint a többi mozi. (selmeczy) Népszava, 1979. március 22., /Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, Folyóirattár / 15., A filmsikerek vámszedõi ( Sáfrán István) Népszabadság, részlet1978. november 12., /Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, Folyóirattár/